• Slide 1 Slide 1
  • Slide 1 Slide 1
  • Slide 1 Slide 1

HAYATI

"Gülün dikenine değil, kokusuna ve rengine bakın."

KİTAPLARI

İslam

Bu eser merhum M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin ''sahih İslâm'ın bilinmesi ve bir yaşam biçimi olarak hayata...

Risâle-i İslâmiyye

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin profesörlük takdim tezi olan ve ilk kez 1982 yılında basılan...

Akademik Makaleler

Akademik Makaleler, Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin, kaleme aldığı akademik makalelerinin...

Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri

Bu eser 1965 senesinde savunulmuş olan bir doktora tezidir. Tamamlanmasının üzerinden 43 yıl geçmiş olmasına rağmen ...

İstanbul'un Fethi ve Fatih

''Fethin temelinde iman vardır, azim vardır, sebat vardır, sabır vardır, aşk vardır; insanlığın insanlık dini İslâm ile buluşturulması gereğine...

Mehmed Zahid Kotku

Mehmed Zahid Kotku rahmetullâhi aleyh yakın tarihimizin mânevî büyüklerinden, âbide şahsiyetlerinden biridir...

Tarihî ve Tasavvufî Şahsiyetler

Milletler veya devletler, millet olabilmek için kimi zaman kahraman ve tarih icat etmeye çalışırlar. Potansiyel olarak model ihtiyacı duyan nesillerine...

Dilimiz ve Kültürümüz

Merhum M. Esad Coşan Hocaefendi, Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi olarak İlâhiyat Fakültesi'nde uzun yıllar hocalık yapmış,...

Başmakaleler5 (Çocuklarla Başbaşa)

Çocuklarla Başbaşa, Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin Gülçocuk dergisinde kaleme aldığı yazıların tamamından oluşmaktadır...

Başmakaleler4 (İdeal Yol)

İdeal Yol,Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin 1960, 70 ve 80'li yıllarda çeşitli gazete, dergi ve yıllıklarda yazdığı yazılar ile...

Başmakaleler3 (İlim Sanat ve Panzehir Dergileri Başmakaleleri)

Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi tarafından yayın hayatına kazandırılmış olan İlim ve Sanat Dergisi...

Başmakaleler2 (Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri)

Kadın ve Aile dergisi Nisan 1985'te yayın hayatına başlamış ve Haziran 1998'e kadar yayınını sürdürmüş...

Başmakaleler1 (İslam Dergisi Başmakaleleri)

Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi, müslümanların eğitim ve öğretimini en mühim mevzu...

Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik

Hacı Bektâş-ı Velî, XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, devrinin kaynaklarında hakkında bilgi bulunamamasına rağmen ...

Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî

Hacı Bektâş-ı Velî, XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, devrinin kaynaklarında hakkında bilgi bulunamamasına rağmen vefatından sonraki dönemde,

Matlau'l-İtikâd fî Ma'rifeti'l-Mebdei ve'l-Meâd

Fuzûlî Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Sadece Türkçe değil bir divan teşekkül ettirebilecek çapta Farsça...

FOTOĞRAFLAR

"Yakın ve uzak çevrenize ilgi gösterin, ilme, yeniliklere, gelişmelere önem verin."

Yâd

Yâd Belgeseli

Gayemizi, "geniş ve sağlam kültürlü, görgülü, terbiyeli, mensup olduğumuz cemiyetimize yararlı, güzel yazan, güzel konuşan, doğru düşünen, iyi işler yapan kimseler olabilmek" diye özetleyebiliriz.

Bu VCD belgesel, yüzyılımızda yetişip bir tarihi şahsiyet kimliği kazanan, ömürlerin örnek alınarak güzelleştirilebileceği çağdaş bir Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus ve Evliya Çelebi olan Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin 63 yıllık hayatından, kesitler sunmakta, sevgi dolu dünyasının ve "dost" ikliminin kapısını size de aralamaktadır.

Yâd Kitabı

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin bize kazandırdıkları.

E-katalog
"Spor ve sıhhate çok önem verin. Katiyyen sıhhatinizi tehlikeye sokacak işler yapmayın. Sıhhatli kuvvetli müslüman daha hayırlıdır."

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İskenderpaşa Mah. Sarıgüzel Cad. No: 7 34080 Fatih - İSTANBUL / TÜRKİYE

0(212) 635 45 45

0(212) 635 45 50

www.mecmerkezi.org

iletisim@mecmerkezi.org